Privacyverklaring

Privacy- en Cookieverklaring Recreatiepark de Wrange BV.

25-9-2018

www.dewrange.nl een website van de besloten vennootschap Recreatiepark de Wrange bv. gevestigd te Doetinchem, 7004 HD, Rekhemseweg 144, te Doetinchem hierna te noemen Recreatiepark de Wrange BV. hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Recreatiepark de Wrange BV. verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy- en Cookieverklaring informeert Recreatiepark de Wrange BV. u over de manier waarop Recreatiepark de Wrange BV. uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy- en Cookieverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Recreatiepark de Wrange BV. worden aangeboden op www.dewrange.nl Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via info@dewrange.nl, bijvoorbeeld: privacy@dewrange.nl. 

1. Verzamelen van Persoonsgegevens

Recreatiepark de Wrange BV. verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hierna volgt een overzicht van persoonsgegevens die worden verwerkt door Recreatiepark de Wrange BV.

Uw account
Bij het aanmaken van een account op de website worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons verstrekt/waar u ons toegang toe hebt gegeven. In uw account op www.dewrange.nl slaat Recreatiepark de Wrange BV. onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens met betrekking tot transacties/donaties/aankoopgeschiedenis/betalingen, financiële data (bankrekeningnummer, creditcardnummer), interesses en activiteit.

Indien u inlogt met uw Facebook-account slaat Recreatiepark de Wrange BV. de informatie op die u zelf aan ons verstrekt/ waar u ons toegang toe hebt gegeven. Het gaat onder andere om de volgende gegevens: Facebook ID, Facebook naam, Facebook geslacht en Facebook e-mailadres.

Indien u inlogt met uw Google(+)-account slaat Recreatiepark de Wrange BV. de informatie op die u zelf aan ons verstrekt/ waar u ons toegang toe hebt gegeven. Het gaat onder andere om de volgende gegevens: Uw google+ account, naam, adres, woonplaats, geslacht.

Contactformulier
Als u het contactformulier op www.dewrange.nl invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de persoonsgegevens verzameld die u vrijwillig aan ons verstrekt. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de volgende persoonsgegevens: naam, e-mailadres en telefoonnummer.

2. Doel van de verwerking

Recreatiepark de Wrange BV. verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

 • verwerkingen in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit internet diensten in de breedste zin van het woord;
 • telefonisch contact met u op kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.
 • het verstrekken van de door uw gevraagde informatie via het contactformulier;
 • het (laten) verzenden van e-mails met andere informatie, goederen of diensten in de door u aangegeven interessegebieden

We vragen u om toestemming voordat we gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan die in deze Privacy- en Cookieverklaring worden beschreven.

Voor de doorgifte van persoonsgegevens aan derden dient u toestemming te vragen aan de bezoekers van de website. Het moet voor de bezoekers duidelijk zijn dat de e-mailadressen worden gebruikt voor (bijvoorbeeld) reclamedoeleinden, dan wel dat de gegevens terecht kunnen komen bij (bijvoorbeeld) adverteerders. U kunt hiervoor de volgende zin gebruiken, waarbij bezoekers een hokje dienen aan te vinken:

‘Ik ga akkoord dat mijn persoonsgegevens doorgegeven worden aan de besloten vennootschap Recreatiepark de Wrange BV. voor het ontvangen van commerciële aanbiedingen’’

3. Doorgifte aan derden

In het kader van bovenstaande doeleinden geeft Recreatiepark de Wrange BV. uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

 1. Dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
 2. De doorgifte geschiedt aan een door Recreatiepark de Wrange BV. voor de in deze Privacy- en Cookieverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Recreatiepark de Wrange BV. een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
 3. Recreatiepark de Wrange BV. voor het delen van uw persoonsgegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Recreatiepark de Wrange BV. uitdrukkelijk toestemming aan u heeft gevraagd en u deze toestemming geeft.
 4. Recreatiepark de Wrange BV. op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

4. Beveiliging van gegevens

Recreatiepark de Wrange BV. maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Recreatiepark de Wrange BV. ontvangt. Een aantal van de maatregelen van Recreatiepark de Wrange BV. zijn als volgt:

 • De website van Recreatiepark de Wrange BV. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

5. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

6. Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.  

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Wij gebruiken “Analytische’’ cookies. Informatie die verzameld wordt door het gebruik van ‘’Analytische’’ cookies is anoniem en wij gebruiken deze gegevens om het totale aantal gebruikers van de website te berekenen en om te meten welke functionaliteiten van de website het meest gebruik worden. Daarnaast zouden wij deze informatie kunnen gebruiken om advertenties die afgestemd zijn op uw specifieke kenmerken op onze website en op overige websites te tonen. 

7. Aansprakelijkheid  

Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Als u besluit om websites te bezoeken of gebruiken via de links op onze websites, dan is dit op eigen risico. De websites van derden hebben hun eigen Privacy- en Cookieverklaring. Wij adviseren om deze Privacy- en Cookieverklaringen zorgvuldig door te lezen voor u aan of via hen persoonsgegevens verstrekt. Recreatiepark de Wrange BV. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van websites van derden.

8. Wijzigingen in deze Privacy- en Cookieverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

9. Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht moet indienen.

10. Contact

Indien u vragen heeft over deze Privacy- en Cookieverklaring of gebruik wilt maken van uw rechten (artikel 5 Inzage en wijzigen van uw gegevens), kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Schriftelijk, per adres op Rekhemseweg 144, 7004 HD Doetinchem Via e-mail op info@dewrange.nl

Boek direct
Impressie Bekijk onze foto's
Virtuele tour Bekijk ons park in 360° foto's.
Video's Bekijk onze video
Animatie Bekijk ons programma

De Wrange maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK
Aanvraag doen